INSTITUTO SOCIAL DA MARINA
Rúa Campo da Viña, 5
15130 Corcubión (A Coruña)
+34 981 746 204